سرور مجازی ولتر

به جز پلن 1 تمام پلن ها آنی تحویل میگردند و قابلیت انتخاب لوکیشن دلخواه شما را دارند. هر 6 پلن دارای پنل مدیریتی هستند.

Tüm Paketlerle Sunulan

   قابلیت انتخاب 16 لوکیشن
   پنل مدیریت حرفه ای
   قابلیت تهیه و ریستور SnapShot
   قابلیت فعالسازی ipv6
   قابلیت فعالسازی شبکه خصوصی
   قابلیت فعال سازی DDos Protection
   قابلیت نصب انواع سیستم عامل
   قابلیت نصب میکروتیک با درخواست
   قابلیت تهیه کمتر از یکماه
Plan 1

  10GB SSD
  1vCPU
  0.5GB Ram
  0.5TB Traffic
  لوکیشن محدود
  غیرآنی

Plan 2

  25GB SSD
  1vCPU
  1GB Ram
  1TB Traffic

Plan 3

  55GB SSD
  1vCPU
  2GB Ram
  2TB Traffic

Plan 4

  80GB SSD
  2vCPU
  4GB Ram
  3TB Traffic

Plan 5

  160GB SSD
  4vCPU
  8GB Ram
  4TB Traffic

Plan 6

  320GB SSD
  6vCPU
  16GB Ram
  5TB Traffic