سرور اختصاصی اقتصادی

قیمت یورو: 33,600
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت: ۱۳:۳۱:۰۰
موقعیت سرور ها: فرانسه دیتاسنتر: Scaleway
ردیف CPU Memory HDD Bandwidth قیمت سفارش
1 Atom C2350 2 cores @ 1.7 GHz
4 GB DDR3
1× 128 GB (SSD SATA)
یا
1× 1 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€10
336,000 تومان
سفارش
2 Atom C2750 8 cores @ 2.4 GHz
8 GB DDR3
1× 1 TB (HDD SATA)
یا
1× 128 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€16
537,600 تومان
سفارش
3 Xeon E3-1220 4 cores @ 3.1 GHz
8 GB DDR3
2× 1 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€18
604,800 تومان
سفارش
4 Atom C2750 8 cores @ 2.4 GHz
16 GB DDR3
1× 1 TB (HDD SATA)
یا
1× 256 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€18
604,800 تومان
سفارش
5 Atom C2350 2 cores @ 1.7 GHz
4 GB DDR3
1× 250 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€19
638,400 تومان
سفارش
6 EPYC 7401P (2 vCore) 2 cores @ 2 GHz
8 GB DDR4
1× 125 GB (SSD (NVMe) PCIe)
1 Gbps @ Unmetered
€20
672,000 تومان
سفارش
7 Xeon L3426 4 cores @ 1.8 GHz
16 GB DDR3
2× 2 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€21
705,600 تومان
سفارش
8 Xeon E3-1220 v2 4 cores @ 3.1 GHz
16 GB DDR3
2× 1 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€22
739,200 تومان
سفارش
9 Xeon E3-1220 4 cores @ 3.1 GHz
16 GB DDR3
2× 2 TB (HDD SATA)
یا
2× 450 GB (HDD SAS)
1 Gbps @ Unmetered
€24
806,400 تومان
سفارش
10 Xeon E3-1220 v2 or better 4 cores @ 3.1 GHz
32 GB DDR3
2× 1 TB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€31
1,041,600 تومان
سفارش
11 Xeon E3-1240 v3 4 cores @ 3.4 GHz
32 GB DDR3
2× 3 TB (HDD SATA)
یا
2× 120 GB (SSD SATA)
یا
2× 600 GB (HDD SAS)
1 Gbps @ Unmetered
€31
1,041,600 تومان
سفارش
12 Xeon E5-2660 v4 (4 vCore) 4 cores @ 2 GHz
16 GB DDR4
1× 1 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€31
1,041,600 تومان
سفارش
13 Xeon E3-1230 v3 4 cores @ 3.3 GHz
32 GB DDR3
2× 1 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€31
1,041,600 تومان
سفارش
14 Xeon E3-1220 4 cores @ 3.1 GHz
32 GB DDR3
2× 4 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€31
1,041,600 تومان
سفارش
15 Xeon E3-1230 v3 4 cores @ 3.3 GHz
32 GB DDR3
2× 2 TB (HDD SATA)
یا
2× 120 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€32
1,075,200 تومان
سفارش
16 Xeon E3-1240 4 cores @ 3.3 GHz
24 GB DDR3
2× 450 GB (HDD SAS)
یا
2× 2 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€33
1,108,800 تومان
سفارش
17 EPYC 7401P (4 vCore) 4 cores @ 2 GHz
16 GB DDR4
1× 250 GB (SSD (NVMe) PCIe)
1 Gbps @ Unmetered
€35
1,176,000 تومان
سفارش
18 Xeon E3-1245 v5 4 cores @ 3.5 GHz
32 GB DDR3
3× 256 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€37
1,243,200 تومان
سفارش
19 Xeon D-1531 6 cores @ 2.2 GHz
32 GB DDR4
2× 256 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€40
1,344,000 تومان
سفارش
20 Xeon E5-1410 v2 4 cores @ 2.8 GHz
64 GB DDR3
2× 2 TB (HDD SATA)
یا
2× 300 GB (HDD SAS)
یا
2× 500 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€45
1,512,000 تومان
سفارش
21 Xeon E3-1240 v6 4 cores @ 3.7 GHz
32 GB DDR3
2× 256 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€46
1,545,600 تومان
سفارش
22 Xeon E5620 4 cores @ 2.4 GHz
24 GB DDR3
2× 2 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€46
1,545,600 تومان
سفارش
23 Xeon E3-1245 v5 4 cores @ 3.5 GHz
64 GB DDR3
3× 500 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€49
1,646,400 تومان
سفارش
24 Xeon E5-1410 v2 4 cores @ 2.8 GHz
96 GB DDR3
2× 6 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€52
1,747,200 تومان
سفارش
25 Ryzen 5 PRO 3600 6 cores @ 3.6 GHz
16 GB DDR4
2× 1 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€52
1,747,200 تومان
سفارش
26 Xeon E3-1240 v6 4 cores @ 3.7 GHz
32 GB DDR3
3× 256 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€52
1,747,200 تومان
سفارش
27 EPYC 7401P (8 vCore) 8 cores @ 2 GHz
32 GB DDR4
1× 500 GB (SSD (NVMe) PCIe)
1 Gbps @ Unmetered
€52
1,747,200 تومان
سفارش
28 Xeon E5-1650 6 cores @ 3.2 GHz
64 GB DDR3
2× 3 TB (HDD SATA)
یا
2× 600 GB (HDD SAS)
یا
2× 120 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€56
1,881,600 تومان
سفارش
29 Xeon E3-1220 4 cores @ 3.1 GHz
8 GB DDR3
3× 4 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€56
1,881,600 تومان
سفارش
30 Xeon D-1531 6 cores @ 2.2 GHz
32 GB DDR4
2× 500 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€66
2,217,600 تومان
سفارش
31 Xeon E5-2640 6 cores @ 2.5 GHz
64 GB DDR3
3× 2 TB (HDD SATA)
یا
3× 450 GB (HDD SAS)
1 Gbps @ Unmetered
€73
2,452,800 تومان
سفارش
32 Xeon E3-1240 v6 4 cores @ 3.7 GHz
32 GB DDR3
3× 500 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€77
2,587,200 تومان
سفارش
33 Xeon E5-1650 v3 6 cores @ 3 GHz
96 GB DDR4
3× 500 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€82
2,755,200 تومان
سفارش
34 Xeon E3-1240 v6 4 cores @ 3.7 GHz
64 GB DDR4
2× 500 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€83
2,788,800 تومان
سفارش
35 Xeon E5-2620 6 cores @ 2 GHz
128 GB DDR3
3× 3 TB (HDD SATA)
یا
3× 120 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€83
2,788,800 تومان
سفارش
36 Xeon E5-1410 v2 4 cores @ 2.8 GHz
96 GB DDR3
4× 6 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€88
2,956,800 تومان
سفارش
37 Xeon E5-2620 v2 6 cores @ 2.1 GHz
128 GB DDR3
2× 160 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€98
3,292,800 تومان
سفارش
38 Xeon E3-1240 v6 4 cores @ 3.7 GHz
64 GB DDR4
3× 1 TB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€105
3,528,000 تومان
سفارش
39 Xeon E5-1410 v2 4 cores @ 2.8 GHz
96 GB DDR3
4× 12 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€162
5,443,200 تومان
سفارش
40 Xeon E5-2640 v3 8 cores @ 2.6 GHz
192 GB DDR3
3× 500 GB (SSD SATA)
یا
3× 6 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€166
5,577,600 تومان
سفارش
41 Xeon E-2246G 6 cores @ 3.6 GHz
64 GB DDR4
2× 1 TB (SSD (NVMe) PCIe)
1 Gbps @ Unmetered
€166
5,577,600 تومان
سفارش
42 Xeon E5-2670 8 cores @ 2.6 GHz
256 GB DDR3
3× 3 TB (HDD SAS)
1 Gbps @ Unmetered
€178
5,980,800 تومان
سفارش
43 Xeon Silver 4114 10 cores @ 2.2 GHz
96 GB DDR4
2× 1 TB (SSD (NVMe) PCIe)
1 Gbps @ Unmetered
€235
7,896,000 تومان
سفارش
44 Xeon Silver 4114 10 cores @ 2.2 GHz
128 GB DDR4
2× 1 TB (SSD (NVMe) PCIe)
1 Gbps @ Unmetered
€245
8,232,000 تومان
سفارش
45 EPYC 7401P 24 cores @ 2 GHz
256 GB DDR4
3× 1 TB (SSD (NVMe) PCIe)
1 Gbps @ Unmetered
€350
11,760,000 تومان
سفارش
  • سرور ها دارای کنترل پنل ریبوت سرور، مشاهده وضعیت و مدیریت Raid و آیپی ها می باشند.
  • امکان نصب ESXI و سیستم عامل های لینوکسی در این سرور ها وجود دارد.
  • در برخی سرور ها امکان ارائه IPMI میسر است.
  • در برخی سرور ها امکان ارائه RAID سخت افزاری میسر است.
  • در اکثر سرور ها امکان ارائه تا 32 آیپی اضافه با هزینه ماهانه میسر است.
  • هزینه هر آیپی اضافه 2.5 یورو خواهد بود.
  • سرور ها هزینه ستاپ ندارند.
  • امکان پرداخت با رمز ارز میسر است.
  • تحویل سرور ها بین 1 تا 72 ساعت کاری انجام می گردد. (معمولا یک ساعت کاری)