سرور اختصاصی اقتصادی

قیمت یورو: 54,500
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ ساعت: ۱۸:۰۱:۰۰
موقعیت سرور ها: فرانسه دیتاسنتر: Scaleway
ردیف CPU Memory HDD Bandwidth قیمت سفارش
1 Atom C2350 2c/2t @ 1.7 GHz
4 GB DDR3
1× 128 GB (SSD SATA)
یا
1× 1 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€15
817,500 تومان
سفارش
2 Core i3-530 2c/4t @ 2.9 GHz
4 GB DDR3
2× 1 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€18
981,000 تومان
سفارش
3 Atom C2750 8c/8t @ 2.4 GHz
8 GB DDR3
1× 1 TB (HDD SATA)
یا
1× 128 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€19
1,035,500 تومان
سفارش
4 Xeon E3-1220 4c/4t @ 3.1 GHz
8 GB DDR3
2× 1 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€21
1,144,500 تومان
سفارش
5 Xeon X3450 4c/8t @ 2.6 GHz
8 GB DDR3
2× 1 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€23
1,253,500 تومان
سفارش
6 Atom C2350 2c/2t @ 1.7 GHz
4 GB DDR3
1× 250 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€23
1,253,500 تومان
سفارش
7 Xeon L3426 4c/8t @ 1.8 GHz
16 GB DDR3
2× 2 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€24
1,308,000 تومان
سفارش
8 Atom C2750 8c/8t @ 2.4 GHz
16 GB DDR3
1× 1 TB (HDD SATA)
یا
1× 256 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€24
1,308,000 تومان
سفارش
9 Xeon E3-1220 4c/4t @ 3.1 GHz
16 GB DDR3
2× 2 TB (HDD SATA)
یا
2× 450 GB (HDD SAS)
1 Gbps @ Unmetered
€25
1,362,500 تومان
سفارش
10 Xeon E3-1220 v2 4c/4t @ 3.1 GHz
16 GB DDR3
2× 1 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€27
1,471,500 تومان
سفارش
11 Xeon E3-1220 4c/4t @ 3.1 GHz
32 GB DDR3
2× 2 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€32
1,744,000 تومان
سفارش
12 Xeon E3-1230 v3 4c/8t @ 3.3 GHz
32 GB DDR3
2× 2 TB (HDD SATA)
یا
2× 120 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€33
1,798,500 تومان
سفارش
13 Xeon E3-1220 4c/4t @ 3.1 GHz
32 GB DDR3
2× 4 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€35
1,907,500 تومان
سفارش
14 Xeon D-1531 6c/12t @ 2.2 GHz
32 GB DDR4
2× 256 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€35
1,907,500 تومان
سفارش
15 Xeon E3-1245 v5 4c/8t @ 3.5 GHz
32 GB DDR3
3× 256 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€36
1,962,000 تومان
سفارش
16 Xeon E3-1220 v2 or better 4c/4t @ 3.1 GHz
32 GB DDR3
2× 1 TB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€37
2,016,500 تومان
سفارش
17 Xeon E3-1240 4c/8t @ 3.3 GHz
24 GB DDR3
2× 450 GB (HDD SAS)
یا
2× 2 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€37
2,016,500 تومان
سفارش
18 Xeon E5-1650 6c/12t @ 3.2 GHz
32 GB DDR3
2× 3 TB (HDD SATA)
یا
2× 600 GB (HDD SAS)
1 Gbps @ Unmetered
€44
2,398,000 تومان
سفارش
19 Xeon E3-1240 v6 4c/8t @ 3.7 GHz
32 GB DDR3
2× 256 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€48
2,616,000 تومان
سفارش
20 Xeon E5620 4c/8t @ 2.4 GHz
24 GB DDR3
2× 2 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€49
2,670,500 تومان
سفارش
21 Ryzen 5 PRO 3600 6c/12t @ 3.6 GHz
16 GB DDR4
2× 1 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€55
2,997,500 تومان
سفارش
22 Xeon E5-1410 v2 4c/8t @ 2.8 GHz
96 GB DDR3
2× 6 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€56
3,052,000 تومان
سفارش
23 Xeon D-1531 6c/12t @ 2.2 GHz
32 GB DDR4
2× 500 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€59
3,215,500 تومان
سفارش
24 Xeon E5-2640 6c/12t @ 2.5 GHz
64 GB DDR3
3× 2 TB (HDD SATA)
یا
3× 450 GB (HDD SAS)
1 Gbps @ Unmetered
€59
3,215,500 تومان
سفارش
25 Xeon E3-1240 v6 4c/8t @ 3.7 GHz
32 GB DDR3
3× 256 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€60
3,270,000 تومان
سفارش
26 Xeon E3-1245 v5 4c/8t @ 3.5 GHz
64 GB DDR3
3× 500 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€60
3,270,000 تومان
سفارش
27 Xeon E3-1220 4c/4t @ 3.1 GHz
8 GB DDR3
3× 4 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€60
3,270,000 تومان
سفارش
28 Xeon E3-1240 v6 4c/8t @ 3.7 GHz
64 GB DDR4
2× 500 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€63
3,433,500 تومان
سفارش
29 Xeon E5-1650 6c/12t @ 3.2 GHz
64 GB DDR3
2× 3 TB (HDD SATA)
یا
2× 600 GB (HDD SAS)
یا
2× 120 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€63
3,433,500 تومان
سفارش
30 Xeon E5-1410 v2 4c/8t @ 2.8 GHz
64 GB DDR4
2× 1 TB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€71
3,869,500 تومان
سفارش
31 Xeon E-2246G 6c/12t @ 3.6 GHz
32 GB DDR4
2× 480 GB (SSD NVMe)
1 Gbps @ Unmetered
€81
4,414,500 تومان
سفارش
32 Xeon E3-1240 v6 4c/8t @ 3.7 GHz
32 GB DDR3
3× 500 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€84
4,578,000 تومان
سفارش
33 Xeon E5-2620 6c/12t @ 2 GHz
128 GB DDR3
3× 3 TB (HDD SATA)
یا
3× 120 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€88
4,796,000 تومان
سفارش
34 Xeon E5-1410 v2 4c/8t @ 2.8 GHz
96 GB DDR3
4× 6 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€99
5,395,500 تومان
سفارش
35 Xeon E5-2620 v2 6c/12t @ 2.1 GHz
128 GB DDR3
2× 160 GB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€103
5,613,500 تومان
سفارش
36 Xeon E3-1240 v6 4c/8t @ 3.7 GHz
64 GB DDR4
3× 1 TB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€111
6,049,500 تومان
سفارش
37 Xeon E5-2620 v3 6c/12t @ 2.4 GHz
128 GB DDR3
2× 500 GB (SSD SATA)
یا
2× 600 GB (HDD SAS)
یا
2× 4 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€126
6,867,000 تومان
سفارش
38 Xeon E5-2650 v2 8c/16t @ 2.6 GHz
192 GB DDR3
3× 4 TB (HDD SATA)
یا
3× 500 GB (SSD SATA)
یا
3× 3 TB (HDD SAS)
1 Gbps @ Unmetered
€132
7,194,000 تومان
سفارش
39 Xeon E5-2620 6c/12t @ 2 GHz
192 GB DDR3
2× 8 TB (HDD SATA)
یا
2× 1 TB (SSD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€136
7,412,000 تومان
سفارش
40 Xeon E-2246G 6c/12t @ 3.6 GHz
64 GB DDR4
2× 1 TB (SSD NVMe)
1 Gbps @ Unmetered
€147
8,011,500 تومان
سفارش
41 Xeon E5-1410 v2 4c/8t @ 2.8 GHz
96 GB DDR3
4× 12 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€170
9,265,000 تومان
سفارش
42 Xeon E5-2640 v3 8c/16t @ 2.6 GHz
192 GB DDR3
3× 500 GB (SSD SATA)
یا
3× 6 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€175
9,537,500 تومان
سفارش
43 Xeon E5-2670 8c/16t @ 2.6 GHz
256 GB DDR3
3× 3 TB (HDD SAS)
1 Gbps @ Unmetered
€187
10,191,500 تومان
سفارش
44 Xeon E5-2640 v4 10c/20t @ 2.4 GHz
192 GB DDR3
3× 6 TB (HDD SATA)
1 Gbps @ Unmetered
€202
11,009,000 تومان
سفارش
45 EPYC 7401P 24c/48t @ 2 GHz
256 GB DDR4
3× 1 TB (SSD NVMe)
1 Gbps @ Unmetered
€367
20,001,500 تومان
سفارش
  • سرور ها دارای کنترل پنل ریبوت سرور، مشاهده وضعیت و مدیریت Raid و آیپی ها می باشند.
  • امکان نصب ESXI و سیستم عامل های لینوکسی در این سرور ها وجود دارد.
  • در برخی سرور ها امکان ارائه IPMI میسر است.
  • در برخی سرور ها امکان ارائه RAID سخت افزاری میسر است.
  • در اکثر سرور ها امکان ارائه تا 32 آیپی اضافه با هزینه ماهانه میسر است.
  • هزینه هر آیپی اضافه 2.5 یورو خواهد بود.
  • سرور ها هزینه ستاپ ندارند.
  • امکان پرداخت با رمز ارز میسر است.
  • تحویل سرور ها بین 1 تا 72 ساعت کاری انجام می گردد. (معمولا یک ساعت کاری)