سرور مجازی ابری لیزوب

Leaseweb Cloud VPS - gp micro

  1 هسته CPU
  1 گیگ رم
  20 گیگ هارد
  ترافیک 4 ترابایت

Leaseweb Cloud VPS - gp xsmall

  1 هسته CPU
  2 گیگ رم
  40 گیگ هارد
  ترافیک 6 ترابایت

Leaseweb Cloud VPS - gp small

  2 هسته CPU
  4 گیگ رم
  60 گیگ هارد
  ترافیک 8 ترابایت

Leaseweb Cloud VPS - gp medium

  4 هسته CPU
  8 گیگ رم
  80 گیگ هارد
  ترافیک 8 ترابایت

Leaseweb Cloud VPS - gp large

  8 هسته CPU
  16 گیگ رم
  120 گیگ هارد
  ترافیک 10 ترابایت

Leaseweb Cloud VPS - gp xlarge

  12 هسته CPU
  32 گیگ رم
  180 گیگ هارد
  ترافیک 10 ترابایت