سرور مجازی ابری دیجیتال اوشن

موقتا این سرور ها به صورت دستی تحویل میگردند و دارای پنل نیستند ، بنابراین حتما از طریق تیکت در ارتباط باشید.

Plan 1

  10GB SSD
  1vCPU
  0.5GB Ram
  0.5TB Traffic

Starting from
75,000 تومان
Měsíčně
Objednat
Plan 2

  25GB SSD
  1vCPU
  1GB Ram
  1TB Traffic

Starting from
105,000 تومان
Měsíčně
Objednat
Plan 3

  55GB SSD
  1vCPU
  2GB Ram
  2TB Traffic

Starting from
180,000 تومان
Měsíčně
Objednat
Plan 4

  80GB SSD
  2vCPU
  4GB Ram
  3TB Traffic

Starting from
330,000 تومان
Měsíčně
Objednat
Plan 5

  160GB SSD
  4vCPU
  8GB Ram
  4TB Traffic

Starting from
630,000 تومان
Měsíčně
Objednat
Plan 6

  320GB SSD
  6vCPU
  16GB Ram
  5TB Traffic

Starting from
1,230,000 تومان
Měsíčně
Objednat
Plan 2

  50GB SSD
  1vCPU
  2GB Ram
  2TB Trafic
  10$/Month
  0.40$/Day

Starting from
157,500 تومان
Měsíčně
Objednat
Plan 3

  60GB SSD
  1vCPU
  3GB Ram
  3TB Trafic
  15$/Month
  0.60$/Day

Starting from
230,000 تومان
Měsíčně
Objednat
Plan 4

  60GB SSD
  2vCPU
  2GB Ram
  3TB Trafic
  15$/Month
  0.60$/Day

Starting from
230,000 تومان
Měsíčně
Objednat
Plan 5

  60GB SSD
  3vCPU
  1GB Ram
  3TB Trafic
  15$/Month
  0.60$/Day

Starting from
230,000 تومان
Měsíčně
Objednat
Plan 6

  80GB SSD
  2vCPU
  4GB Ram
  4TB Trafic
  20$/Month
  0.80$/Day

Plan 7

  160GB SSD
  4vCPU
  8GB Ram
  5TB Trafic
  40$/Month
  1.60$/Day

Plan 8

  320GB SSD
  6vCPU
  16GB Ram
  6TB Trafic
  80$/Month
  3.20$/Day