سرور مجازی کانادا

OVH Canada VPS 1

  1 هسته CPU
  1 گیگ رم
  30 گیگ هارد
  ترافیک نامحدود
  تحویل آنی

OVH Canada VPS 2

  1 هسته CPU
  2 گیگ رم
  50 گیگ هارد
  ترافیک نامحدود
  تحویل آنی

OVH Canada VPS 3

  2 هسته CPU
  4 گیگ رم
  75 گیگ هارد
  ترافیک نامحدود
  تحویل آنی

OVH Canada VPS 4

  3 هسته CPU
  6 گیگ رم
  100 گیگ هارد
  ترافیک نامحدود
  تحویل آنی

OVH Canada VPS 5

  4 هسته CPU
  8 گیگ رم
  150 گیگ هارد
  ترافیک نامحدود
  تحویل آنی

OVH Canada VPS 6

  6 هسته CPU
  12 گیگ رم
  200 گیگ هارد
  ترافیک نامحدود
  تحویل آنی