سرور مجازی هلند

Worldstream Netherlands VPS 3

  2 هسته CPU
  4 گیگ رم
  75 گیگ هارد
  ترافیک نامحدود
  تحویل آنی

Worldstream Netherlands VPS 4

  3 هسته CPU
  6 گیگ رم
  100 گیگ هارد
  ترافیک نامحدود
  تحویل آنی

Worldstream Netherlands VPS 5

  4 هسته CPU
  8 گیگ رم
  150 گیگ هارد
  ترافیک نامحدود
  تحویل آنی

Worldstream Netherlands VPS 6

  6 هسته CPU
  12 گیگ رم
  200 گیگ هارد
  ترافیک نامحدود
  تحویل آنی