هاست ویندوز آلمان

هاست 256 مگابایت

  256MB
  5GB
  1
   ∞
  2 دامنه
  تحویل آنی

هاست 512 مگابایت

  512MB
  10GB
  2
   ∞
  2 دامنه
  تحویل آنی

هاست 1 گیگابایت

  1GB
  20GB
  3
   ∞
  3 دامنه
  تحویل آنی

هاست 2.5 گیگابایت

  2.5GB
  50GB
  5
   ∞
  5 دامنه
  تحویل آنی

هاست 5 گیگابایت

  5GB
  100GB
  6
   ∞
  6 دامنه
  تحویل آنی

هاست 10 گیگابایت

  10GB
  200GB
  7
   ∞
  7 دامنه
  تحویل آنی